Sämre fonder med rådgivning

Idag kunde vi läsa i tidningen att det oftast blir sämre fondval med rådgivning. Konsumentverket har gjort en ny undersökning som visar att de som tar hjälp i sitt fondval av en rådgivare många gånger resulterar i sämre val av fonder.

Välj fonder själv
Den nya undersökningen visar alltså att det är bättre att välja fonder själv än att ta hjälp av en rådgivare. Chansen är då större att du gör rätt val. Kan detta verkligen stämma? Ja, enligt undersökningen är det så och förklaringen till detta är följande:

– när en rådgivare råder dig till vilka fonder du ska välja så gör de det ut bankens synvinkel. Detta innebär alltså att rådgivarna hellre föreslår det som gynnar banken eftersom detta ger de själva en provision vilket alltså inte alltid är det allra bästa valet för kunden.

Åtgärder måste vidtas
Det kan inte fortsätta vara så här tycker många av oss och Konsumentverket håller med. Därför pågår just nu en undersökning som görs i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan om vilka åtgärder som måste vidtas för att detta ska fungera bättre.